dilluns, 31 d’octubre de 2011

Google Docs


En la última classe de Gtic, el dia 11/10/11, vàrem conèixer un nou programa anomenat Google Docs.
El Google Docs és un programa web on pots emmagatzemar els teus documents, i a més a més, tens la possibilitat de compartir-los amb qui vulguis.
Aquí us deixo un vídeo on explica, amb més profunditat, les utilitats de Google Docs i com crear-te un compte:

Usos educatius dels blogs

A classe de Gtic, ens van proposar llegir el llibre anomenat "Usos educatius dels blogs".
A partir d'aquest llibre vaig aprendre, entre d'altres coses, que:
 • La web 2.0 és un lloc web en el que els usuaris en són els creadors i organitzadors del contingut, amb la qual cosa, s'estableix una estructura de la informació més horitzontal i democràtica.
 •  Un blog és un lloc web compost per entrades organitzades mitjançant cronologia inversa, actualització freqüent d'estil personal i informal.
 • La blogosfera és la comunitat d'un grup de blogs i els seus blogaires.

divendres, 28 d’octubre de 2011

Digues de què parlaràs

Avui dia 28 de novembre, a la sessió de COED, hem parlat sobre com fer una bona exposició a través d'unes fotocòpies que ens ha donat la professora.
Primer de tot hem dit que la llengua d'un discurs expositiu ha de ser netra, precisa, són necessaris marcadors textuals, etc.
A més a més, tota exposició ha de tenir introducció (digues de què parlaràs), nus (parla'n) i desenllaç (digues de què has parlat).


 • Introducció:
  1. Presentem el tema i els objectius. 
  2. Hem de ser el màxim d'efectius.
  3. Allò que comença bé ja està mig acabat:perquè el més important és captar l'atenció del públic.
  4. Fórmules introductòries (Ex: breu comentari sobre el títol del tema, presentació dels objectius, preguntes, documentació, anècdotes, etc).
  5. Fórmules per començar bé: No dir allò que faràs i no fer-ho, no treure't importància a tu mateix, no donar excuses ni justificacions.
 • Nus:
Seleccionar i ordenar les idees segons l'objectiu del discurs en:
  1. Per informar: estructura descriptiva/ cronològica.
  2. Per a convèncer: estructura inductiva (Si passa amb això, pot passar amb allò).
 • Desenllaç:
  1. Tancar el discurs.
  2. Sintetitzar les idees principals.
  3. Deixar una bona impressió final.
  4. Fórmules de tancament (Ex: repetir la introducció, convidar a l'acció, apel·lar als sentiments, etc).

dimarts, 18 d’octubre de 2011

Qui ets tu?

Avui, dia 18 d'Octubre del 2011, hem hagut d'entregar una imatge amb una descripció i un peu de pàgina.
La meva descripció és aquesta:

Apunts en brut

La Sara és una noia treballadora, responsable, eficient, organitzada, senzilla i 
generosa. Tot això ens ho transmet quan mirem els seus apunts. Es nota que té
les coses molt clares.
A més a més és una noia vergonyosa, però a la vegada és una persona molt
oberta a l'hora de conèixer a gent nova.Sempre està disposada a ajudar als altres
sense rebre res a canvi.
A part d'això, he de dir que és una noia alegre que sempre somriu i fa que els altres
somriguin amb ella.
I per últim, crec que és important dir que és molt amiga dels seus amics, i es fa
estimar.


Per fer aquesta fotografia, vaig haver de quedar un dia amb la Sara a casa seva.
Hem va costar molt aconseguir aquesta fotografia, perquè volia que sortissin els objectes que té ella normalment en el seu lloc d'estudi. A més a més aconseguir la llum suficient perquè els apunts es poguessin veure bé i no quedes la imatge molt fosca o molt il·luminada.

I per últim us deixo dues fotografies en les que ens vàrem fixar per fer aquest treball:


I dues de les cançons en les que ens vam fixar:
divendres, 14 d’octubre de 2011

Composició del text

L'elaboració d'un text la dividim en tres parts:

Planificació (reflexionar):
 • Anàlisi de la situació comunicativa (a qui? què? per què? com?)
 • Recollida d'informació.
 • Selecció i ordenació.
Redactar (transformar les idees a text oral o escrit):
 • Estructura: Introducció, nus i desenllaç.
 • Paràgraf (una idea per paràgraf).
Revisar (examinar):
 • Forma: competència lingüística, connectors...
 • Contingut: coherència, adequació, cohesió...

Codi oral i codi escrit

Avui dia 14 de Novembre del 2011 hem entregat els apunts d'un text que ens va donar la professora de COED.

Aquí us deixo els apunts que m'he fet jo a partir del text que he llegit:

Codi escrit
View more documents from CarlaTS.


A més a més he trobat una presentació que us serà útil per complementar

dimarts, 11 d’octubre de 2011

Blogs i wikis


En aquesta entrada us penjo un vídeo que explica què és un blog i com funciona.
I aquest és un altre vídeo que explica per a què serveixen i com utilitzar els wikis.
A més a més us faré un breu esquema de les diferències entre els blogs i els wikis:

Blogs
*Individual.
*Contingut estàtic.
*S'estructura en entrades indexades per dates o etiquetes en un menú lateral.
*És cronològic (les entrades s'ordenen en ordre invers).
*Mode pergamí.
*Interacció externa a través dels comentaris (mode discussió).

Wikis
*Col·lectiu.
*Contingut dinàmic.
*S'estructura en pàgines indexades en un menú lateral.
*És intemporal (pateix modificacions independentment de la data).
*Mode pàgina.
*Interacció interna (mode document).

divendres, 7 d’octubre de 2011

Una imatge no val més que mil paraules

En la última sessió de COED, el dia 7 d'Octubre, ens van passar un article que havíem de llegir i resumir. Aquí deixo el resum que vaig fer amb les meves companyes.

L'article una imatge no val més que mil paraules de J. Tunson publicat l'any 2001, ens vol fer veure que la frase una imatge val més que mil paraules serveix de vegades, ja que no tot es pot expressar en imatges perquè hi ha moltes operacions lingüístiques humanes que són abstractes i són impossibles de transmetre a través d'imatges. No obstant això, l'escriptura ens aporta la informació més lentament, per això de vegades les imatges es fan imprescindibles. És el cas per exemple, de les senyals de trànsit ja que és molt més pràctic trobar-te una senyal que posi 50 km/h, que no pas una senyal que posi en escrit, redueix la velocitat a 50 km/h.
En conclusió, aquest text sosté que s'han d'oblidar els estereotips i que s'ha d'aprendre a viure en harmonia entre les imatges i les paraules.

Sir Ken Robinson

En la última sessió de COED, el dia 7 d'octubre, havíem de portar un escrit sobre Sir Ken Robinson després d'haver visualitzat aquestes dues conferències fetes per ell:
 

Després d'haver vist els dos discursos de Sir Ken Robinson, he de dir que jo crec que l'èxit de les seves xerrades es deu a que és una persona que sempre parla de fets reals, que passen a tothom a més a més de que ho fa posant exemples, amb humor, proximitat i fent participar al públic.

A part d'això penso que la major part del discurs el té preparat, però só que és veritat que potser en algunes situacions diu coses que no tenia previstes abans. I això ho pot fer perquè té experiència.

I per últim dir que aquest discurs m'ha donat la impressió de que no segueix cap tipus d'estructura, però en realitat hi ha una introducció, un nus i un desenllaç.

Competència comunicativa

Avui, a la sessió de COED, hem parlat sobre la competència comunicativa d'un bon orador.
Una frase que ens ha remarcat la professora de COED ha sigut: la competència comunicativa és allò que un parlant necessita saber per comunicar-se de manera eficaç en contextos culturalment significants.
És a dir, que un bon orador ha de ser eficaç (aconseguir l'objectiu plantejat) i ha de conèixer els contextos culturals (ha de conèixer les costums, els rols, les varietats de dialectes i de registres i saber quan s'utilitzen).
Tot seguit us presento quatre habilitats que hem de tenir per ser competent comunicativament:
 1. Competència lingüística/gramatical (domini del codi lingüístic): fonètica, ortografia, sintaxi, lèxic i morfologia. És molt important tenir un codi per poder entendre'ns.
 2. Competència sociolingüística: varietats geogràfiques i varietat de registres.
 3. Competència discursiva: combinació de formes gramaticals i significats per aconseguir un text cohesionat i coherent.
 4. Competència estratègica: estratègies de comunicació verbal i no verbal que es poden utilitzar per: saber no quedar-te callat quan et perds o no saps respondre; conèixer el públic i adreçar-te a ell a través de l'humor, els exemples, etc.
Al final d'aquesta sessió de COED, hem descobert que tothom pot arribar a ser un bon comunicador tot i que hi ha persones que tenen més art que altres.


Si voleu saber qui és un bon comunicador per a mi, cliqueu aquí.