divendres, 28 d’octubre de 2011

Digues de què parlaràs

Avui dia 28 de novembre, a la sessió de COED, hem parlat sobre com fer una bona exposició a través d'unes fotocòpies que ens ha donat la professora.
Primer de tot hem dit que la llengua d'un discurs expositiu ha de ser netra, precisa, són necessaris marcadors textuals, etc.
A més a més, tota exposició ha de tenir introducció (digues de què parlaràs), nus (parla'n) i desenllaç (digues de què has parlat).


 • Introducció:
  1. Presentem el tema i els objectius. 
  2. Hem de ser el màxim d'efectius.
  3. Allò que comença bé ja està mig acabat:perquè el més important és captar l'atenció del públic.
  4. Fórmules introductòries (Ex: breu comentari sobre el títol del tema, presentació dels objectius, preguntes, documentació, anècdotes, etc).
  5. Fórmules per començar bé: No dir allò que faràs i no fer-ho, no treure't importància a tu mateix, no donar excuses ni justificacions.
 • Nus:
Seleccionar i ordenar les idees segons l'objectiu del discurs en:
  1. Per informar: estructura descriptiva/ cronològica.
  2. Per a convèncer: estructura inductiva (Si passa amb això, pot passar amb allò).
 • Desenllaç:
  1. Tancar el discurs.
  2. Sintetitzar les idees principals.
  3. Deixar una bona impressió final.
  4. Fórmules de tancament (Ex: repetir la introducció, convidar a l'acció, apel·lar als sentiments, etc).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada