divendres, 14 d’octubre de 2011

Composició del text

L'elaboració d'un text la dividim en tres parts:

Planificació (reflexionar):
  • Anàlisi de la situació comunicativa (a qui? què? per què? com?)
  • Recollida d'informació.
  • Selecció i ordenació.
Redactar (transformar les idees a text oral o escrit):
  • Estructura: Introducció, nus i desenllaç.
  • Paràgraf (una idea per paràgraf).
Revisar (examinar):
  • Forma: competència lingüística, connectors...
  • Contingut: coherència, adequació, cohesió...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada