divendres, 7 d’octubre de 2011

Competència comunicativa

Avui, a la sessió de COED, hem parlat sobre la competència comunicativa d'un bon orador.
Una frase que ens ha remarcat la professora de COED ha sigut: la competència comunicativa és allò que un parlant necessita saber per comunicar-se de manera eficaç en contextos culturalment significants.
És a dir, que un bon orador ha de ser eficaç (aconseguir l'objectiu plantejat) i ha de conèixer els contextos culturals (ha de conèixer les costums, els rols, les varietats de dialectes i de registres i saber quan s'utilitzen).
Tot seguit us presento quatre habilitats que hem de tenir per ser competent comunicativament:
  1. Competència lingüística/gramatical (domini del codi lingüístic): fonètica, ortografia, sintaxi, lèxic i morfologia. És molt important tenir un codi per poder entendre'ns.
  2. Competència sociolingüística: varietats geogràfiques i varietat de registres.
  3. Competència discursiva: combinació de formes gramaticals i significats per aconseguir un text cohesionat i coherent.
  4. Competència estratègica: estratègies de comunicació verbal i no verbal que es poden utilitzar per: saber no quedar-te callat quan et perds o no saps respondre; conèixer el públic i adreçar-te a ell a través de l'humor, els exemples, etc.
Al final d'aquesta sessió de COED, hem descobert que tothom pot arribar a ser un bon comunicador tot i que hi ha persones que tenen més art que altres.


Si voleu saber qui és un bon comunicador per a mi, cliqueu aquí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada